Άλλες Υπηρεσίες Marketing

Διαχειριζόμαστε με Ποιότητα.

Οργανώνουμε με Αξιοπιστία.

Σχεδιάζουμε με Αξία.

Προωθούμε με Ικανοποίηση.

Δημιουργούμε την δική σας μοναδική ιστορία στην Κύθνο.

 

Digital Marketing & Promotion Activities

Δημιουργούμε την «ομπρέλα» που υποστηρίζει όλες τις προωθητικές ενέργειες για προϊόντα ή υπηρεσίες της Κύθνου,  μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας για λογαριασμό των επιχειρήσεων που δεν έχουν το κατάλληλο χρόνο ή προσωπικό.

Χρήση μεθόδων που στοχεύουν και να προσεγγίζουν το κατάλληλους χρήστες ώστε να τραβήξουν την προσοχή τους και να επιτύχουν την πώληση.

Προτάσεις προσαρμοσμένες βάση αναγκών της εκάστοτε υπηρεσίας ή επιχείρησης.

Υποστήριξη εκπαίδευσης προσωπικού σε επιχειρήσεις εστίασης στην Κύθνο, συνεργασία με άρτια εκπαιδευμένους και αξιόπιστους σύμβουλους υποστήριξης, εταιρικά σεμινάρια, προσωπικής επαγγελματικής ανάπτυξης, επαγγελματικού προσανατολισμού.

Προωθηση & Επικοινωνία

Προωθούμε το μέλλον σας σήμερα!

Η μοναδική προσέγγιση που υποστηρίζει όλες τις προωθήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω ψηφιακής τεχνολογίας για λογαριασμό εταιρειών που δεν διαθέτουν χρόνο ή εξειδικευμένο προσωπικό, με τη χρήση μεθόδων που στοχεύουν και προσεγγίζουν τους σωστούς χρήστες, ώστε να μοιράζονται τον σκοπό και να επιτυγχάνουν πώληση. Προτάσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε υπηρεσίας ή επιχείρησης.
Ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση τοπικών προϊόντων, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται πουλώντας δικά τους αγνά προϊόντα, υποστήριξη ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας για την προστασία του φυσικού, ανθρωπογενούς και πολιτιστικού περιβάλλοντος, μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών με ερευνητικά ιδρύματα και άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Sustainable Development & Circular Economy

Στοχεύουμε όλες τις παραπάνω μας δραστηριότητες να γίνονται με αξιοποίηση οικονομικών, ανθρώπινων, κοινωνικών φυσικών πόρων της Κύθνου. Ειδικές τουριστικές υποδομές (μεταξύ άλλων τουριστικά   καταφύγια, μαρίνες κλπ) και προστασία αυτών με βιώσιμη διαχείριση των παράκτιων συστημάτων. Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς που έχει να αναδείξει το νησί. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την δικτύωση, εξυπηρέτηση και προώθηση της Κύθνου. Ανάπτυξη και ανάδειξη της τοπικής αγροτικής παραγωγής. Προτείνουμε εναλλακτικές μορφές τουρισμού (περιηγητικός, αθλητικός, πολιτιστικός, αναρριχητικός κλπ).

Πιστεύουμε ότι η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη αποτελεί τον κύριο παράγοντα βιωσιμότητας και ανάπτυξης των μικρών νησιών πού θα αξιοποιεί αποτελεσματικά τις υπάρχουσες υποδομές αλλά και τις αναγκαίες μελλοντικές υποδομές αλλά και θα εξασφαλίζει την ισόρροπη και αειφορική σχέση της τουριστικής δραστηριότητας με το φυσικό περιβάλλον και έχουμε ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας για  κοινές δράσεις με τον Δήμο της Κύθνου & τους τοπικούς Συλλόγους, παράγοντες των ευρύτερων Κυκλάδων για την υποστήριξη αναγκών και εύρεση λύσεων, αλλά και στη διαχείριση σχετικών δράσεων.

Εργαζόμαστε με τρόπους που ωφελούν την κοινωνία Κύθνου και προστατεύουν τους ανθρώπους της.